Undervisningen

Undervisningsplaner bliver hvert år tilrettelagt efter det enkelte barns behov og formåen. I skolen gælder det samme princip som på afdelingerne: Barnet skal opleve at være og du til noget. Barnet skal have oplevelsen af, at vi vil dig, selv om du en gang imellem slår dig i tøjret. Barnet skal opdage eller genopdage lysten til at lære. Barnet, som har haft det svært tidligere og ikke længere rigtigt har troen på sig selv, vil kunne opleve, at det kan lære at omgås andre på en god måde, blive kammerat med andre børn og unge og opleve: Jeg tør og kan godt – det såvel fagligt som menneskeligt.

Mange af børnene på Skovgården har svært ved at koncentrere sig længere tid ad gangen i et undervisningsforløb. De er nemt afledelige. Skolen er indrettet, så det giver børnene mulighed for at trække sig tilbage til deres egen “tænkeboks”, hvor det er nemmere at koncentrere sig om arbejdet, hvis de har brug for det i et individuelt arbejdsforløb. Lærerne taler meget med børnene om, hvad de er interesseret i, hvad der fænger dem, hvad de tør kaste sig ud i, og hvad der tænder deres lyst til at gøre en god indsats. I dette afsæt kan lærerne stille opgaver og krav, som ikke kun passer til det enkelte barns faglige formåen, men også til dets sociale færdigheder.

Skolen arbejder ikke efter en bestemt pædagogisk metode, men efter filosofien: “Det, der virker, gør vi mere af”. Således er det ikke usædvanligt, at matematik og løb kan forenes. Lærerne prøver at spille på så mange strenge som muligt for at sikre en alsidig skolegang med mange gode oplevelser og udfordringer for børnene. Der er f.eks. kreativt værksted, virksomhedsbesøg, idræt, udeskole og ekskursioner, hvor vi kobler teori og praksis sammen. Et af nøgleordene for skolen er “involvering”. Involvering af børnene ikke kun i deres egne læreprocesser, men også i samtalerne med dem for at finde ud af deres forestillinger, drømme og muligheder for fremtiden. Målet er så vidt muligt at afslutte 9. klasse med afgangsprøve, ligesom det er muligt at komme i erhvervspraktik.

Hvordan kan børnene lære på trods af de vanskeligheder, de har?

  • Vores udgangspunkt er, at børnene ønsker at klare skolen som andre
  • få afgangsprøve – ligesom andre
  • klare uddannelse
  • få et voksenliv med arbejde.

Derfor ser vi det som vores opgave hele tiden at minde barnet om, at det går i skole og bliver dygtigere. Børnene har ringe tillid til egen formåen og muligheder.
Næsten alle børn har opmærksomhedsproblemer og manglende tro på, at det kan nytte at forsøge at lære noget. Mange har manglende ordforråd og ringe kendskab til begreber – så det er svært for dem at bruge og forstå sprogets muligheder optimalt.
Børnene er præget af deres opvækst – det er ofte svært for dem at få ro i tanker og krop.

Det er de voksnes opgave at hjælpe børnene til at holde så meget sammen på sig selv, at de kan være i læreprocesser såvel i skolen som i fritiden.
Måske må der skabes brud, samles op, findes på alternativ tilgang til undervisning; men hele tiden skal barnet opleve skolen som det væsentlige – her skal deres arbejdsindsats lægges.
F.eks. har vi en dreng, der arbejder godt i skolen, hvis han belønnes med 2 ugentlige arbejdstimer sammen med vores pedel. Et andet eksempel kan være en dreng, der på gode skoledage får lov den sidste halve time at gå i køkkenet og dække bord. Nogle børn har kontaktbog mellem afdeling og skole – heri skrives barnets gode resultater. Måske skal barnet i løbet af dagen belønnes med at få lov at spille ved computeren – måske skal det have lov at gå lidt for sig selv… Barnet kan også arbejde på afdelingen med de opgaver, det ikke lavede i skolen. Hele tiden individuelle løsninger ud fra, hvordan vi bedst hjælper barnet i den givne situation og videre i læreprocessen. Derfor må vi altid have et individuelt udgangspunkt og individuelle løsninger. Vi arbejder ud fra en forståelse af barnets ressourcesider og vanskeligheder. I skolen tages så vidt muligt udgangspunkt i, hvad der giver barnet mening. Et eksempel er spillet Warhammer, der har fået skabt interesse for at lære engelsk – fordi alle instruktionsbøger er på engelsk. Endvidere har børnene opdaget, at de er nødt til at samarbejde for at kunne spille – samt at arbejde ud fra egne og kammeraters ressourcesider.
Barnet inddrages i egen læring – i fastsættelsen af små og store mål – og gennem samtaler om undervisning, opførsel og læring får de perspektiv ind. I hverdagen skal vi synliggøre deres succes’er – også de daglige små resultater.
Vi snakker også langsigtede mål: Uddannelse, job … F.eks. tager vi på virksomhedsbesøg og løser dagligdags problemer. Hvad gør man med en regning fra idrætsforeningen? Hvordan finder man den billigste mobiltelefon? … En gruppe kan også stå for planlægningen af vores fastelavnsfest.
Det afgørende er at opdage og udvikle barnets interesser – at barnet høster erfaringer med hensyn til aktiviteter, læringsformer og mulighed for i andre sammenhænge at udfolde sine kompetencer.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.