En hverdag i skolen

Undervisningen i skolen er mandag fra kl. 8.00 til 13.00, tirsdag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00 og fredag til kl. 12.00.
Børnenes skema varierer afhængigt af klasse og klassetrin.

Børn og pædagoger fra døgnafdelingerne går som regel fra afdelingerne, ti minutter før undervisningen begynder. Mens nogle lærere er i skolegården med børnene, har andre lærere og pædagoger mulighed for at snakke om, hvordan det er gået, siden børnene sidst var i skole, og pædagogerne kan give nyttige oplysninger til lærerne.

Der er et langt frikvarter kl. 10, hvor børnene får serveret friskbagt brød, grøntsager, the eller vand i klasselokalerne. Herefter er børnene ude og bevæge sig. Det kan være i skolegården, på multibanen eller på skolens grønne områder. Der er både fri leg og voksenstyrede aktiviteter.

Kl. 11.45 er der et kvarters frikvarter.

Inden frokost kommer pædagogerne i skolen for at få en overlevering af lærerne om, hvordan skoledagen er gået for de enkelte børn. Herefter går børn og pædagoger sammen i spisesalen for at spise frokost. De ældste elever har undervisning om eftermiddagen efter frokost.

I skolen undervises der i fagene dansk, matematik, historie/samfundsfag, idræt, natur/teknologi, engelsk, tysk, håndværk og design, madkundskab, biologi/geografi, fysik og musik. Fysikundervisningen foregår på den lokale folkeskole, Lille Næstved Skole i Fuglebjerg, der stiller lokaler og fysiklærer til rådighed.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.