Skolen

Skolen på Skovgården tilbyder undervisning til børn, som af følelsesmæssige, sociale eller faglige årsager ikke kan profitere af eksisterende tilbud indenfor den almindelige folkeskole eller anden undervisning.

Undervisning tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, ønsker og behov – med det formål at igangsætte en positiv og dynamisk udvikling.

Skolen arbejder på at skabe et læringsmiljø, der ruster det enkelte barn bedst muligt personligt, fagligt og socialt til livet udenfor Skovgården.

Vi vil gerne give det enkelte barn den selvtillid, tryghed og de forudsætninger, som er nødvendige for at fungere som et selvstændigt og ansvarligt menneske.

Skolens undervisning er tilrettelagt i henhold til folkeskolens formålsparagraf.

Skolens lærere

Skolen er godkendt til 33 elever. Undervisningen varetages af uddannede lærere. Desuden deltager der i et mindre omfang pædagogisk personale fra dagbehandlingen, hvormed der sikres den røde tråd mellem skoledelen og behandlingsdelen.

Det faglige fællesskab i skolen er fundamentet for udvikling af skolens tilbud. Lærere og pædagoger sparrer med hinanden i forhold til planlægning, gennemførsel og evaluering af de læringsforløb, eleverne skal igennem. Overordnet set er skolen forpligtet af de samme krav, som der stilles til Folkeskolen. Imidlertid er vores tilgang til det enkelte barn i langt højere grad defineret af barnets formåen. Det er essentielt, at vi møder barnet, hvor det er, og hele tiden tænker barnets nærmeste udviklingszone ind, så vi i videst mulig udstrækning rammer barnets niveau.

Grundlæggende skal hvert eneste barn udfordres i tilpas grad og indgydes både tro på og selvtillid omkring egne evner. Barnet skal opleve de voksne som dets hjælpere i forhold til at knække koden til al den viden, der skal tilegnes i et helt skoleliv. Budskabet er altid, at barnet ikke står alene med opgaven, men at der er voksne, hvis fineste opgave er at tilrettelægge undervisningen, så barnet føler sig understøttet og samtidig udfordret.

Læringsmål og resultater skal være synlige time for time, så barnet bliver bevidst om, hvad barnet arbejder med, hvor det er på vej hen, og hvornår det er i mål.

Samarbejde mellem skole og afdeling

Det er vigtigt, at der er et godt flow af informationer mellem de forskellige voksne, som tager sig af børnene. For eksempel kan det være af betydning, at læreren får at vide af pædagogen, hvordan barnet haft det dagen før, eller hvordan dagen er startet. Opmærksomhed og rettidig omhu fra lærerne kan ofte være medvirkende til, at et barn, som er ustabilt eller ked af noget, alligevel kan få en god dag i skolen.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.