Trivselsundersøgelse

Det er vores ønske, at alle elever skal have en tryg og læringsfyldt skoletid på Skovgården.

Trivselsundersøgelsen er foretaget i 2022/2023 med udgangspunkt i et spørgeskema med ca. 40 spørgsmål som er udarbejdet af Klassetrivsel.dk  som er de førende indenfor trivselsundersøgelser i det danske skole miljø.

Formålet med trivselsundersøgelsen er udover, at den er lovpligtig, også at sikre, at børnene høres og at deres trivsel tages alvorligt. Vi forsøger at finde nogle redskaber til at løse de udfordringer, som bringes frem i lyset af en sådan undersøgelse. Vores undersøgelse har til formål at lytte til børnene og i fællesskab sikre god og tryg skolegang for alle elever.

En medarbejder i skolen har stået for undersøgelsen og har siddet med hvert enkelt barn og læst spørgsmålene op samt forklaret, hvad der menes med spørgsmålet, hvorefter barnet har afgivet sit svar.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.