Forældreråd

Til forældremødet i oktober vælges Skovgårdens forældreråd. Forældrerådet kan vælge at udpege en formand, der kan deltage i bestyrelsens møder. Formand og forstander udarbejder en dagsorden til forældrerådsmøderne, som Skovgårdens socialrådgiver også deltager i og tager referat af. På forældrerådsmøderne orienteres forældrene om det, der sker på Skovgården, om økonomi, og om personale- og børnesituationen. Forældrene kan rejse konkrete spørgsmål om f.eks. dagligdagen. Det er forældrerådet, der planlægger de to store forældrearrangementer på Skovgården: forældremøde i oktober og forældregrillaftenen i juni. Vi har stor glæde af, at der er forældre, der vil påtage sig at sidde i forældrerådet. Her opstår gode ideer, planlægges, evalueres og påpeges ting, der kan forbedres i kontakten mellem forældre og Skovgårdens medarbejdere. Der afholdes 2 forældrerådsmøder om året.