Forældresamarbejde

Barnet har to verdener, det skal have til at hænge sammen. Den ene verden er livet med forældre og søskende og den anden verden er livet på Skovgården, hvor der er andre voksne, der i en periode hjælper med i barnets udvikling.

Et godt samarbejde mellem forældre og Skovgårdens medarbejdere er af afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling.

Kontakt i det daglige

Det er afdelingens pædagoger, der i det daglige har kontakten til forældrene. Her vendes store og små begivenheder: Hvordan er weekenden gået? Hvad sker der på Skovgården? Forældrene vil også opleve, at vi ringer for at få hjælp – den viden, forældrene har om deres børn, kan hjælpe os meget.

Er der noget, forældrene har brug for at få uddybet, er utilfredse med, eller blot ønsker at snakke om, er det vigtigt, de ringer os op. Det er vores opgave at forklare og hjælpe med at afklare eventuelle misforståelser. Vi ved, det er svært for forældre, at andre i en periode er en stor del af deres barns liv. Det er derfor vigtigt at aftale, hvilke opgaver forældrene har, og hvilke opgaver der er Skovgårdens.

Aftaler om fokuspunkter

Allerede ved formødet før indflytning bliver der snakket om, hvad forældrene ønsker, vi skal hjælpe med i forhold til deres barn. Dette følges op efter 3 måneder – så har vi haft tid til at få en forståelse af barnet. Denne forståelse udgør – sammen med barnets, forældrenes og kommunens opfattelse – grundlaget for vores fokuspunkter. Disse revideres på samarbejdsmøder hvert år.

Socialrådgiverens rolle

Skovgårdens socialrådgiver er forældrenes kontaktperson. Hun har kontakt til forældrene samt aflægger hjemmebesøg. Med hende kan forældrene drøfte, hvad der falder sig for. Socialrådgiveren kan ses både som vejleder og som sparringspartner. Hun kan også optræde som en slags mellemmand mellem pædagoger og forældre, hvis de er kørt lidt skævt af hinanden i kontakten eller i synet på barnet.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.