Børnemøder

På afdelingerne holdes der jævnligt børnemøder. Tankerne bag børnemøderne har været at skabe et forum, hvor børnene kan tage emner op, som har indflydelse på eller betydning for deres hverdag.

Grundideen er at skabe en kultur, hvor børnene har størst muligt ejerskab af møderne i den demokratiske ånd og med det formål at give børnene mulighed for at udvikle individet i et fællesskab.

Vi anser børnemøderne som en dynamisk proces, der alt efter børnesammensætningen kræver mere eller mindre støtte og guidning fra den voksnes side.

Forskellen på hverdagens fællesskab og børnemøderne er, at det til børnemøderne udelukkende er børnenes egne punkter, der er på dagsordenen. Som udgangspunkt kommenterer den voksne heller ikke på, hvad der er rigtigt eller forkert. Børnene står selv for at lave en dagsorden, og de skriver også selv referatet.
Til tider har den voksne dog skrevet referat, hvis det har været for vanskeligt for børnene både at skrive og snakke.
Den samme voksne deltager i møderne. Den voksne har til opgave at guide børnene i at skabe en stemning, der gør, at alle har en mulighed for at lære at turde komme til orde.

Den voksne hjælper også med at hænge dagsorden op i god tid før møderne, gennemgå referatet fra sidst, hjælpe med at sætte ansvarlig og deadlines på opgaver samt bringe meldinger fra børnene til de voksne.
Samtidig er det den voksnes opgave at træde i baggrunden og så vidt muligt lade børnene styre mødet. Børnemøderne bliver afholdt efter behov.
Hvis der ikke er efterspørgsel fra børnenes side, er det den voksnes ansvar at opfodre børnene til at afholde møde ca. en gang om måneden.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.