Klasserne

I skolen er der fem klasser: Lærkeklassen, Kastanjeklassen, Egeklassen, Bøgeklassen og Birkeklassen. Antallet af elever i klasserne varierer.

Det er skoleleder i samråd med lærerne, der vurderer, hvilken klasse der er bedst for det enkelte barn. Klasseskift sker, når det er bedst for det enkelte barn ud fra faglige og sociale betragtninger.

Hvert barn har en primærlærer.

Undervisningen foregår forskelligt afhængigt af barnet, faget og klassen.

Ikke alle elever undervises i alle fag. Det er afhængigt af klassetrin, men der undervises i skolen i fagene dansk, matematik, historie, idræt, krea (kreativt værksted), natur og teknologi, engelsk, tysk og fysik.

Fysikundervisningen foregår på henholdsvis Lille Næstved Skole i Fuglebjerg og Gedebjerg Skole, og eleverne undervises af faguddannede lærere.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.