Klasserne

I skolen er der fem klasser: Lærkeklassen, Kastanjeklassen, Egeklassen, Bøgeklassen og Birkeklassen. Antallet af elever i klasserne varierer.

Det er skoleleder i samråd med lærerne, der vurderer, hvilken klasse der er bedst for det enkelte barn. Klasseskift sker, når det er bedst for det enkelte barn ud fra faglige og sociale betragtninger.

Hvert barn har en primærlærer.

Undervisningen foregår forskelligt afhængigt af barnet, faget og klassen.

Ikke alle elever undervises i alle fag. Det er afhængigt af klassetrin, men der undervises i skolen i fagene dansk, matematik, historie, idræt, krea (kreativt værksted), natur og teknologi, engelsk, tysk og fysik.

Fysikundervisningen foregår på henholdsvis Lille Næstved Skole i Fuglebjerg og Gedebjerg Skole, og eleverne undervises af faguddannede lærere.