Forældredebatgruppe og -koloni

I 1991 startede socialrådgiveren og en af lærerne Skovgårdens forældredebatgruppe. Det var en idé skabt i Skovgårdens forældreråd. En mindre gruppe forældre havde behov for et forum, hvor de sammen med andre forældre kunne udveksle følelser og erfaringer omkring det at have et barn anbragt. De manglede et forum, hvor de kunne tale mere åbent om deres oplevelser før og under barnets tid på Skovgården.

Flere forældre har givet udtryk for, at selvom de får hjælp af professionelle, er det som regel andre forældre, der kan forstå de følelser, de kan føle sig oversvømmet af, når der er vanskeligheder i familien. Ofte henter de også her råd og vejledning om, hvordan praktiske ting i hverdagen kan søges løst.

Forældredebatgruppen ledes nu af en socialrådgiver, afdelingsleder og pædagog – alle fra Skovgården. Deltagerne mødes én gang om måneden fra oktober til april. Der er et begrænset antal pladser i forældredebatgruppen.

Forældredebatgruppen startede som en netværksgruppe

I de senere år har der også været mulighed for, at forældrene selv eller andre er kommet med oplæg om forskellige emner. Flere forældre har givet udtryk for, at det dermed også er muligt at lære noget.
Møderne i forældredebatgruppen starter med fælles spisning i hyggelig atmosfære. Herefter tages fat på forskellige emner. Bl.a. har følgende emner været på programmet:

 • Børns udvikling
 • Forældrerollen
 • Skilsmisse og samværsproblematikker
 • Sorg og krise

Ofte er det vigtigt for forældrene at drøfte anbringelsesforløbet med hinanden – der rejser sig mange spørgsmål som:

 • Hvordan har samarbejdet med kommunen været?
 • Ved jeg, hvorfor mit barn er anbragt?
 • Hvordan opleves hverdagen uden barnet?
 • Hvordan opleves ferier og weekender med barnet?
 • Hvad er blevet sværere – hvad er blevet lettere?
 • Hvem taler jeg med – har ensomhedsfølelsen fået tag i mig?
 • Hvordan skal det gå med mit barn?
 • Føler jeg opbakning fra familie og venner?

Det er rart for mange forældre at snakke med andre i samme situation om sine tanker og spørgsmål – samt via lidt teoretisk viden at få mere overblik og forståelse for de mange følelser.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.