Fokusområder

Vi besluttede i 2000, at vi ville arbejde med at blive bedre til at hjælpe børnene med at lære at håndtere vrede og frustration. Resultatet kan vi klart aflæse i dag. Vi har færre magtanvendelser, og vi har færre sygemeldinger – eller med andre ord: Mere tilfredse medarbejdere og flere glade børn.

Vi har bl.a. i den forbindelse i november 2002 fået den europæiske arbejdsmiljøpris for: God praksis i forebyggelse af psykosociale risici og stress på arbejdspladsen.

Sundt liv

I 2003 satte vi fokus på ”Det sunde liv”; der undervejs er blevet til “Det sjove, sunde liv”.
Vi har erfaret, at velvære er et godt fundament for trivsel og udvikling – både for voksne og børn. Velvære er forbundet med sunde livsvaner. Nogle voksne er holdt op med at ryge, nogle går i motionscenter, til roning, nogle løber og andre cykler på arbejde.
Vi er rollemodeller – børnene løber med os, når vi går foran i en aktivitet. Det er engagementet hos den voksne, der driver værket. Forskellighed i voksengruppen er en styrke, så kan børnene vælge til. Det er meget vigtigt, at børnene får tilbud om forskellige gode ting: Det kan være mad, men også leg, musik, sjov, grin, osv. En sagde: Børnene vil ikke huske vingummibamser, de vil huske det, vi har lavet sammen.
Der spises mere grønt, mere frugt og drikkes mere vand på Skovgården. Der er generelt større bevidsthed om, hvad vi køber – og hvad vi spiser.

Selvfølelse og leg

har siden november 2004 været indsatsområde. Børnene ankommer som oftest til Skovgården med lav selvfølelse og lavt selvværd. Netop derfor har vi fundet det væsentligt at fokusere på dette tema.
Inspirationskilde har været bogen “Selvfølelse” af Marianne Brodin & Ingrid Hylander, der tager udgangspunkt i Daniel Sterns psykodynamiske og udviklingspsykologiske perspektiv.

Vi har hidtil været meget opmærksomme på børnenes muligheder for at udvikle og styrke selvtillid. Dette er naturligvis stadigvæk et væsentligt fokusområde; men samtidig er vi blevet særdeles opmærksomme på, at netop selvfølelse og selvforståelse er af afgørende betydning for barnets mulighed for at udvikle sig til at blive et sammenhængende individ med egen livshistorie, livskvalitet og følelse af værd. Barnets følelse af ”sig selv” udvikles således i et dynamisk samspil mellem barnets indre systemer og omgivelserne. Leg er børnenes mulighed for at afprøve sig selv i livet i et eksperimenterende rum. Her finder de ud af, hvem de er, hvad de mestrer, og hvad de kan sammen med andre.
Gennem leg styrkes selvfølelsen, udvikles kompetence, læres gensidighed, trænes sociale samspil, opleves engagement og at klare udfordringer. Børn skabes – udvikles gennem leg. De lærer sig selv at kende.

Leg og selvfølelse har bragt os videre til anerkendelse

Skovgårdens pædagogiske leder og souschef Hanne Dalsgaard og psykolog Gitte Jørgensen skrev i 2005 om, hvordan anerkendelse som grundholdning og som metode griber ind i næsten alt, hvad vi laver på Skovgården. Skriftet om Anerkendelse kan findes her.

Siden hen har vi beskæftiget os med barndommen. Barndommen er utrolig vigtig og har en betydning for os alle senere hen i livet. Den har betydning for, hvordan vi handler i voksenlivet, hvordan vi møder andre mennesker, og hvordan vi ser dem. Pædagogisk leder Hanne Dalsgaard og psykolog Gitte Jørgensen har skrevet om Den dyrebare barndom, som kan findes her. Sideløbende hermed er vi på vej til en dybere forståelse af Daniel Sterns udviklingsperioder kombineret med viden fra Susan Hart om hjernens måde at fungere på.
Vi stræber efter at være meget professionelle behandlere og samtidig levende mennesker, der er der for børnene her og nu. Mennesker de kan le, græde, opleve med, skælde ud på og spejle sig i.
Det fantastiske er, at når vi ser den ypperste pædagogiske kunst udfoldet, går behandling og det levede liv hånd i hånd. Så tændes gnisten – den positive, livgivende – mellem voksen og barn – og så fungerer spejlneuronerne. Man lærer bedst, når glæden og nysgerrigheden er motivationen.
Af flere omgange har vi haft fornøjelse af at høre Susan Harts gennemgang af, hvordan hjernen fungerer og spiller sammen med følelser, sanser og krop.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.