Temadag 2010

Temadag 2010

Der er tendenser i samfundet, der går i retning af øget medicinering for at afhjælpe børns vanskeligheder f.eks. ADHD.

På Skovgården er vi optagede af at få det bedste fra psykiatrien til at danse sammen med det bedste fra psykologien, så betingelserne for børnenes udvikling bliver så optimale som muligt.

Onsdag den 3. november 2010 blev en velbesøgt temadag med børne- og ungdomspsykiater Søren Hertz som oplægsholder.

Efter Sørens Hertz oplæg om, når begrebet ”psykisk sygdom” skygger for de invitationer, der ligger i børns adfærd, stillede Skovgårdens psykologer spørgsmål til Søren Hertz om, hvordan vi kan bevæge os mellem medicinsk forskning og udviklingspsykologi i forståelsen af børn med ADHD.

Efterfølgende bød dagen på interessegrupper, hvor Skovgårdens medarbejdere kom omkring, hvordan vi i det daglige behandlingsarbejde bruger børnenes invitationer.

Endnu en inspirerende temadag, hvor vi kan glæde os over den store tilslutning og deltagernes positive tilkendegivelser.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.