Temadag 2011

Temadag 2011 – Fra simpel planlægning til skabende nærvær i en turbulent verden

Den 2. november 2011 afholdt Skovgården for 7. gang temadag.

Igen i år var salen fyldt helt op. Det er altid en stor fornøjelse for os. Det er et privilegium at få mulighed for, at så mange fagpersoner kan mødes og udveksle tanker og viden.

I år havde vi inviteret Steen Hildebrandt, professor fra Aarhus Universitet. Overskriften var: ”Fra simpel planlægning til skabende nærvær i en turbulent verden”.

Steen Hildebrandt holdt et varmt og nærværende oplæg.

Han talte om, at empati binder verden sammen. Vores hjerne er social. Arbejder man i skabende nærvær, arbejder man med empati, arbejder i relationen og evner at sætte sig ind i andre. I vores industrisamfund gælder det, at systemet kommer før mennesket. Steen Hildebrandt kæmper for, at denne måde at tænke på ændres til, at det er mennesket før systemet. Vi er midt i et paradigmeskift, og hvis vi ikke tager os i agt, ender det galt. Der er ikke bæredygtighed i vores hidtidige systemer.

Vi skal leve i nuet og være til stede. Det eneste, der findes, er nuet. Mine billeder af fortiden og fremtiden bestemmer, hvordan jeg er til stede i nuet. Når vi er til stede i nuet, kan vi opleve skabende nærvær og være i stand til at tænke ud af boksen.

Det var en fornøjelse at lytte til Steen Hildebrandts inspirerende oplæg.

Efter oplægget var det mulighed for at deltage i forskellige interessegrupper med Skovgårdens medarbejdere, der tog udgangspunkt i vores daglige arbejde.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.