Temadag 2007

Temadag 2007

I 2007 havde vi den fornøjelse at få besøg af cand. psyk. Susan Hart på årets temadag den 7. november. Susan Hart er psykolog med speciale i børns udvikling og hjerneforskning.

Der var stor søgning til dagen, og vi oplevede, at vi måtte melde ”fuldt hus” til nogle gæster, som ønskede at deltage. Desværre lod det sig af pladshensyn ikke gøre at være flere.

Dagens overskrift var Rigtig indsats med fokus på, hvad rigtig indsats er.

Susan Hart startede med at give en forståelse for normaludviklingen og for, hvordan tidlige følelsesmæssige skader påvirker hjernen. Dernæst gav hun bud på, hvad der skal til for at hjælpe børn med følelsesmæssige skader ved at finde deres ressourcer.

En inspirerende dag hvor vi sammen med Susan Hart kom tættere på hjerne-samhøringhed-personlighed.

På Skovgården er vi meget glade for Susan Hart og den viden, hun bidrager med. Det lægger en god grobund for en indsats overfor børn med følelsesmæssige skader, der er baseret på det kropslige og det sansemæssige – ofte gennem leg.

På personaledage med Susan Hart har vi ligeledes trukket forbindelser til Sterns udviklingsteori og forsøger også at gøre det i dagligdagen.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.