Temadag 2008

Temadag 2008 - Når redskaberne tager magten

Temadag 2008 - Når redskaberne tager magten
Den 5. november 2008 afholdt vi den 4. temadag med deltagere fra de kommuner, vi samarbejder med.

Vores oplægsholdere var lektor, cand.mag, ph.d. Niels Thyge Thygesen og lektor Asmund Born fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School. De indførte os på bedste vis i en forståelse af vor tids krydspres i det offentlige system. Som offentlig ansat er det svært at balancere mellem systemets krav og klientens behov. Niels Thyge Thygesen har fingeren på velfærdssamfundets puls. Styringssystemerne har taget magten, og der skal findes nye veje og nyt sprog i vores velfærdssystem. Perfektionsteknologien skal afbalanceres med omsorg for og kontakt til klienterne, siger lektor Niels Thyge Thygesen, der er ansat som forsker ved Copenhagen Business School med forskningsområde i ledelse i velfærdssystemet.

Det var en velbesøgt dag – og vi glæder os over den store interesse, der er for vores workshops og dermed for arbejdet med børnene på Skovgården.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.