Theraplay

Theraplay er sammensat af ordene terapi (Therapy) og leg (play) og er en terapeutisk metode bestående af lege, der tager udgangspunkt i de af hjernens funktioner, som tidligst udvikles. Af samme grund er sproget ikke det primære, men derimod oplevelsen af samhørighed, glæde og fællesskab gennem før-sproglig og emotionel kommunikation. Via øjenkontakt, berøring, rytme og afstemt respons hjælpes barnet til at udvikle følelsesmæssige og sociale kompetencer indenfor en sikker kontakt.

Metoden bliver brugt til børn med sociale, følelses-, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder og er i særlig grad anvendelig til børn med tidlige udviklingsforstyrrelser. På Skovgården anvendes metoden til børn og unge op til 16 års alderen. Metoden tager udgangspunkt i barnets følelsesmæssige udviklingsniveau fremfor den faktuelle alder. Der fokuseres således mere på empatisk respons på barnets behov end på alderssvarende lege og aktiviteter.

Metodisk tager Theraplay udgangspunkt i fire dimensioner, som kort fortalt har forskellige udviklingsfokus:

  • Omsorg: Styrker selvværd, selvfornemmelse samt giver indre tryghed og sikkerhed.
  • Struktur: Regulerer barnet via den voksnes trygge guidning, så barnets evne til selvregulering øges.
  • Engagement: Styrker kontaktevne og følelsesmæssige udvikling. I særlig grad evnen til at indgå i glædesfyldt samspil og samvær på en afstemt måde.
  • Udfordring: Styrker barnets selvtillid og oplevelse af mestring. Øger troen på egne evner og modet til at turde udfordre egne grænser.

For at vurdere det enkelte barns behov i forhold til dimensionerne, indledes forløb med en såkaldt M.I.M. (Marschack Interactive Method). M.I.M. består af et videofilmet samspil mellem barnet og en voksen, hvor de sammen skal løse forskellige planlagte, praktiske opgaver med udgangspunkt i de fire dimensioner. De praktiske opgaver består af ca. 8 øvelser, der kan afstemmes efter barnets alder og kompetencer. Udredningen ligger sidenhen til grund for det terapeutiske arbejde.

Theraplay er oprindeligt baseret på tilknytningsteorien, men er gennem de senere år suppleret med den neuroaffektive udviklingspsykologi. Teorien giver forståelse for, hvorledes barnets oplevelser med betydningsfulde voksne sætter sine spor i barnets neurale netværk.

Barnet kan tilbydes Theraplay enten som et individuelt forløb, forløb med forældre, plejeforældre, primærpædagog eller primærlærer på Skovgården. Fokus kan være på at styrke barnets evne til kontakt, arousalregulering, legeevne, affektregulering mv. På mange måder er der ligheder mellem det, der foregår i det terapeutiske rum og det, der foregår i dagligdagen på Skovgården. Når barnet tilbydes Theraplay forløb, er det for at kunne intensivere og målrette de fokusområder, som Skovgården vurderer, at barnet har behov for.

Alle sessioner videofilmes. Både som en beskyttelse af barnet og de voksne samt med det formål at bruge optagelserne som arbejdsredskab for psykologen. Al videomateriale behandles med fortrolighed og er underlagt reglerne for tavshedspligt.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.