Temadag 2009

Temadag 2009

I 2009 har vi intensiveret samarbejdet med cand.psych. og forfatter Susan Hart, der igennem en årrække har interesseret sig for at undersøge, hvordan nervesystemet påvirkes og udvikles gennem den stimulation, som barnet modtager i sine første og primære kontakter og relationer. Susan Hart har i vid udstrækning formået at kombinere den nyeste forskning indenfor hjernens udvikling med et udviklingspsykologisk perspektiv.

Den 4. november deltog ca. 100 socialrådgivere, psykologer og andre professionelle indenfor børne- og ungeområdet i temadagen ”Mulighedernes vindue”.

Susan Hart gæstede Skovgården og delte ud af sin store viden omkring hjernen, kontakt, stimuli og udvikling.

Efterfølgende viste flere af Skovgårdens pædagoger og lærere eksempler på, hvordan vi - inspireret af Susan Harts teori – arbejder med børnene i det daglige. Det hele blev kædet sammen af Skovgårdens ene psykolog Gitte Jørgensen.

Her er et lille uddrag af de tilbagemeldinger, vi har fået fra nogle af deltagerne:

”Susan Hart skulle alle opleve. Samtidig var det rigtig fint selv at opleve og mærke, hvordan I i det daglige arbejde med børnene formår at kombinere moderne teorier med pædagogisk praksis – glimrende.”

”Du har et fantastisk stærkt hold af medarbejdere på Skovgården, alle er imødekommende, kompetente og udstråler glæde ved arbejdet.”

”Lærte virkelig noget der kan arbejdes videre med. Her tænker jeg bl.a. på, når man som sagsbehandler skal holde børnesamtalen, inden en foranstaltning skal iværksættes.”

”Personligt fik jeg et stort udbytte af at høre Susan Harts teoribaserede oplæg, som lægger basen for jeres kreative tilgang til de unge. Denne tilgang giver mig håb om, der stadig er plads til det enkelte menneske i dagens samfund.”

”De praktiske eksempler I viste fra jeres hverdag, har inspireret mig i mit virke. Jeg brugte tryk på en lille urolig pige i min undervisning så sent som i fredags... og hun responderede!”

”Stor ros til de mange pædagoger og lærere.”

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.