Tema 2005

Temadag 2005 om anerkendelse

I 2005 havde vi den 1. november besøg af lektor, cand.jur. ph.d. Peter Høilund fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter.

Temadagen handlede om anerkendelse. Dette var i tråd med, at vi på Skovgården havde arbejdet – og fortsat arbejder – med anerkendelse.

Peter Høilund talte om: Anerkendelse og dømmekraft i socialt arbejde og søgte at klarlægge og analysere de mest elementære fordringer til socialt arbejde, som må indfries, hvis arbejdet skal kunne få et godt forløb.
Undersøgelser viser, at det, der kendetegner institutionelt socialt arbejde, i højere grad er disrespekt end anerkendelse. De gode viljer, som ofte er til stede i rigeligt mål, kan ikke overvinde de herredømmeforhold, som præger de sociale institutioner. En socialarbejder har mulighed for at se, høre og forstå borgeren, men den grundholdning, som institutionen har, er en væsentlig faktor, når der skal kommunikeres og handles. Hvis grundholdningen i institutionen hviler på anerkendelse af borgerens selvforståelse som udgangspunkt for det sociale arbejde, er betingelserne til stede for, at det sociale arbejde kan bidrage til menneskelig opblomstring.

Efterfølgende havde vores gæster meldt sig ind på en af 6 forskellige workshops, som omhandlede anerkendelse på Skovgården set fra flere vinkler.
Anerkendelse er af fundamental betydning for Skovgården som organisation – at der i alle led: fra ledelse over medarbejder til det enkelte barn – fra sagsbehandlere til forældre – bliver tænkt i anerkendende relationer. Udgangspunktet er altid med det enkelte menneske i centrum.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.