Døgnafdelinger

Rød og Gul afdeling er Skovgårdens to døgnafdelinger. Hver afdeling er normeret til 9
børn i alderen 6-17 år. Personalegruppen består af 1 afdelingsleder, 7 pædagoger og 2
medhjælpere. Afdelingerne skiftes til at tage imod studerende. Derudover er der tilknyttet
vikarer, som både kan bestå af nye og mere erfarne.

Rød afdeling har til huse på hovedbygningens 1. sal, og følger man have-stien igennem
vores fantastiske park, finder man Gul afdeling.

Børnene der bor på Skovgården, har hver deres eget værelse, som de selv er med til at
indrette og gøre personlige i forhold til egne ønsker og interesser.

Alle børn har en primærpædagog, der dels sørger for, at alle de praktiske ting bliver gjort,
og dels har ansvaret for, at barnet bliver hørt og taget alvorligt. Primærpædagog får som
oftest en stor betydning for barnet, idet der arbejdes tæt i relationen. Det er vigtigt, at
barnet har en betydningsfuld voksen, det kan føle sig tryg ved og have tillid til, da vi ved, at
det har en betydning for barnets videre udvikling.

Hver dag efter skole holdes et møde med børnene, hvor strukturen for dagen gennemgås
med udgangspunkt i ønsker, fritidsaktiviteter og evt. daglige gøremål. Hvert barn får
ligeledes tildelt en voksen at lave aftaler med, og denne sørger også for, at barnet kommer
godt i seng og får afsluttet dagen på en god måde. Sengetiderne er individuelle og
betinget af den enkeltes søvnbehov. Hvert barn har mulighed for alene-tid med en voksen,
inden det skal sove, og planlægges efter alder og behov. Der bliver enten læst historie,
spillet et spil, leget eller snakket om løst og fast.

Vi inddrager så vidt muligt børnene i de daglige forpligtelser, der hører en husstand til. En
dag om ugen har hvert barn praktiske gøremål, såsom rengøring af eget værelse, skifte
eget sengetøj og borddækning. De ældste børn er ligeledes med til tøjvask, indkøb og
andre gøremål, der har til hensigt at gøre dem klar til voksenlivet.

Børnene har mulighed for at gå til fritidsaktiviteter i det lokale nærmiljø. Vi har børn, der
går til spejder, fodbold, dans, ridning og meget mere. Herigennem styrkes og udvikles
børnenes sociale kompetencer – og venskaber udenfor Skovgården har grobund for at
opstå.

Dagsrytmen på døgnafdelingerne består både af fastlagte voksenbestemte aktiviteter,
men er i høj grad også defineret af børnenes egen medindflydelse. Der tages således
udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, interesser, udviklingspotentiale og
udviklingsplan. Overskriften (ligesom i dagbehandlingen) for behandlingsarbejdet på
Skovgården er udvikling gennem leg, samvær og oplevelser. Vi har særligt fokus på
relationer og samspil, og vi tilpasser krav og lege, så vi sikrer succesoplevelser og derved
udviklingsmuligheder for barnet. Børnene møder igennem dagen engagerede og
nysgerrige voksne, der igennem samværet skaber mulighed for mødeøjeblikke, som bliver
værdifulde for børnenes måde at møde omverdenen på.

Vi indgår i et væld af aktiviteter og lege, hvor vi bl.a. arbejder med det sansemæssige, det
sociale og det følelsesmæssige. Vi leger både Theraplay inspirerede lege, men går i lige
så høj grad med på børnenes initiativer, såsom gemmeleg, fangeleg, stikbold, fodbold,

cykelture, skovture, fantasilege, rollespilslege osv. Indimellem nyder vi ”blot”
eftermiddagen foran bålet eller med fiskeri i vores egen sø, hvor vi sammen mærker roen,
spændingen, duftene og lydene.

Vi værner om det gode samarbejde med forældrene, idet vi mener, det har afgørende
betydning for barnets trivsel og udvikling. Derfor arbejder vi på at inddrage forældrene så
meget som muligt, med udgangspunkt i den enkelte families formåen. Det er
primærpædagogens opgave at have den primære kontakt til forældrene – her kan der
tales om stort og småt. Der kan være telefonisk kontakt en gang om ugen, eller som det
aftales indbyrdes – alt efter behov. Vi kan sammen være nysgerrige på de
problemstillinger, der måtte opstå, og hvordan vi sammen kan løse dem. Forældrene
inddrages ligeledes ved tandlægebesøg, lægebesøg og andre ting, der omhandler barnets
ve og vel. Det er vigtigt for os at få skabt en tryghed, hvor både de nemme og svære
samtaler kan tages op. Forældrene skal kunne søge råd hos os, ligesom vi også kan søge
gode råd hos dem.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.