Blå afdeling

Dagbehandlingen

Blå afdeling er Skovgårdens dagbehandling. Blå afdeling er normeret til 14 børn fra 0.-9. klasse. Der er fem voksne tilknyttet afdelingen, og disse voksne har også timer i skolen. Dette giver rigtig god sammenhæng i børnenes hverdag og skaber synergi i behandlingsarbejdet.

I skolen understøtter behandlingsarbejdet børnenes faglige udvikling, hvor de voksne hjælper børnene med at forstå og acceptere rammer og regler. Der arbejdes ligeledes med børnenes frustrationstolerance i forhold til de krav og forventninger, det faglige arbejde medfører. Ligesom der en stor del af tiden arbejdes med at udvide børnenes koncentrations- og opmærksomhedsspændvidde.

Blå afdeling har til huse i helt nybyggede rammer med nem adgang til Skovgårdens legeplads, boldbane og hoppepude.

Overskriften for behandlingsarbejdet på Skovgården – og også i dagbehandlingen – er udvikling gennem leg, samvær og oplevelser.

Vi arbejder med udgangspunkt i børnenes udviklingsplaner og planlægger dage med bevægelse, fællesleg, kreative aktiviteter, natur/ude liv, musik og sanserum og meget mere.

Leg og bevægelse indeholder blandt andet ”gamle lege” herunder gemmeleg og fangeleg i alle afskygninger. Vi har gå- og cykelture, og vi er i salen for at spille diverse boldspil og til svømning.

Kreative aktiviteter kan være perler, tegne, klippe, male billeder og meget andet.

Natur og udeliv kan være, at vi tager i skoven, på stranden, laver bål, leger udendørs eller fisker i vores sø eller fanger krabber ved havet.

I musik har børnene mulighed for at arbejde med deres musikalske og rytmiske sanser og intelligens ved at tæve trommerne, klimte på klaveret eller skråle i mikrofonen.

I sanserummet bliver børnene stimuleret på det sansemæssige område, da det er afgørende for deres sociale adfærd. Det kan være i vores kuglebad, hængekøje og i forskellige lege, der stimulerer de forskellige sanser.

Alle børn på Skovgården spiser varm mad hver dag til frokost sammen med pædagogerne. Børnene bliver her præsenteret for varierede, sunde retter og sansevækkende oplevelser. Her er der særligt fokus på at arbejde med børnenes forståelse og accept af nuancer, så vi udvider fra at elske eller hade maden, til at kunne lide og kunne lide mere eller mindre.

Igennem ovenstående aktiviteter er vi sammen med børnene i både små og større grupper, hvor vi glædes over de fællesskaber, børnene udvikler på tværs af alder.

Ligesom vi glædes over at kunne give barnet tid med en voksen alene, hvor relationerne, gensidigheden og tilliden opbygges og vedligeholdes.
I vores samvær med børnene og i vores aktiviteter og leg, ønsker vi at styrke og udvikle barnet både personligt, følelsesmæssigt og socialt.

Børnene i dagbehandlingen bor ”hjemme”, hvor hjemme kan være hos biologiske forældre, hos plejefamilier eller på et opholdssted. Vi gør alt, hvad vi kan, for at skabe rammerne for et tæt og godt samarbejde med alle dem, som er omkring barnet.

Vi mødes med ”familierne” i både formelle og lidt mere uformelle rammer, og vores agenda er altid at være nysgerrige på barnets handlinger og udvikling sammen.

De fleste af børnene i dagbehandlingen bor i plejefamilier, og dette lidt unikke samarbejde fordrer både tryghed og tillid, og det kalder på en helt særlig opmærksomhed i samarbejdet med andre professionelle. Vi mødes med udgangspunkt i fælles udvikling af barnet, men med forskellige rammer, kontekster og vilkår. Vi kan også have forskellige opgaver og mål i forhold til barnets samlede udvikling, og det er med til at gøre samarbejdet både spændende og dynamisk, da vi hele tiden skal regulere og justere.

Forståelsen og accepten af vores forskelligheder er essentiel for det unikke samarbejde, vi har opbygget med alle ”familierne”.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.