Vision

Skovgården er et suverænt behandlingsmiljø for vores børn, og er et fagligt kraftcenter.

Det er en forudsætning, at vi fastholder vores kerneydelse, og at Skovgården er et dejligt sted at være barn og at komme som forældre samt en dynamisk og god arbejdsplads.

Desuden er visionerne at:

  • Vi er eksperter i at omsætte teori til praksis, så børnenes hverdag, af dem og andre, opleves så meningsfuld og forståelig som overhovedet muligt.
  • Vi arbejder fagligt og er fagligt troværdige og kompetente.
  • Vi er fagligt nysgerrige, interesserede samt menneskelighed og professionalisme går hånd i hånd.
  • Vi vælges af kommunerne, der oplever, at vi leverer den ydelse og service, de efterspørger.
  • Vi sætter vores præg på behandlingsmiljøet i Danmark.
  • Vi formidler vores faglighed og er med til at sprede viden inden for vores område (skriverier/debatter) bl.a. i FADD (Foreningen af Danske Døgninstitutioner), DE (Dansk Erhverv), Selveje Danmark samt til familieplejekonsulenter, børnesagsbehandlere og psykologer.