Ledelse

Skovgårdens ledelse består af 6 ledere

  • Forstander Hanne Dalsgaard
  • Viceforstander og skoleleder Jesper Kruse
  • Køkken- og driftsleder Lena Valsted
  • Afdelingsleder Gul Henrik Højland
  • Afdelingsleder Rød Berit Bøgekær
  • Leder af dagbehandling Dennis Mortensen

Forståelse

Ledelsesmæssigt lader vi inspirere af mange forståelser og tilgange lige fra anerkendende ledelse, selvledelse, værdiinkluderende ledelse til filosofi, organisationsledelse, narrativ tilgang og ganske almindelig sund fornuft.

Ledelsesmøder

Hver tirsdag holder den udvidede ledelsesgruppe ledelsesmøde. I mødet deltager udover ledelsen Skovgårdens to socialrådgivere og tre psykologer. Her drøftes og orienteres alt om børnene, og her tages overordnede beslutninger om børnene.

Om onsdagen holdes ledelsesmøde ”kun” for ledelsen. Her drøfter og beslutter ledelsen det ledelsesmæssige for Skovgården som helhed, for afdelingerne og skolen. Ligesom der er mulighed for at sparre med hinanden.

Medarbejderne kan til en hver tid bede ledelsen om at forholde sig til et opstået problem eller dilemma fra deres hverdag.

Ledelsesseminarer

Hver sensommer tager ledelsen på ledelsesseminar i sommerhus, hvor de drøfter ledelse og retning. Den enkelte leders ledelsesstil eller udfordringer bliver vendt, og hver leder vælger områder, som den enkelte ønsker at have særlig fokus på det kommende år. Ledelsen drøfter også hvilke fælles fokus, der skal være det kommende år.
På seminaret inviteres ofte en relevant oplægsholder til inspiration.

Om efteråret tager ledelsen, socialrådgivere og psykologer på et to dags seminar, hvor den overordnede behandlingsstrategi drøftes og besluttes. Anden faglighed i forhold til børnene drøftes også.

Supervision

Mellemlederne har jævnligt samtaler med forstander, hvor der er mulighed for sparring i forhold til ledelsesarbejdet. Der er også mulighed for ekstern supervision.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.