Hvad er kultur?

Det er svært at beskrive en organisations kultur – derfor først lidt tanker om, hvad kultur mon er:

 • Ånden
 • ”Lugten i bageriet”
 • Det, der høres på gangene
 • Historier til nye medarbejdere
 • Fra det øjeblik en gruppe får en historie, får den også kultur
 • Stikke fingeren i jorden
 • Kultur er det lim / kit, der får organisationen til at hænge sammen
 • Kultur befinder sig i menneskers hoveder og i rutiner og regler
 • Kultur er noget, der gentager sig over tid
 • Sproget er en del af kulturen, og det vigtigste medium, hvor kulturen udtrykkes og videregives

Skovgårdens kultur

Det er ganske svært at ”se” kulturen og endnu sværere at beskrive den.

I det daglige ved vi, hvilken betydning kulturen har. Kulturen på Skovgården er det miljø, børnene lever i, og medarbejderne arbejder i. Vi er som medarbejdere og ledere bevidste om, hvilken kultur vi ønsker at fremme.

Lederne har det største ansvar for at fremme en god kultur. Uanset om lederne vil det eller ej, er de kulturskabere. Alt, hvad de gør eller ikke gør, er kulturskabende. Det er de uformelle budskaber, der er de mest magtfulde. Medarbejderne på Skovgården er i meget høj grad også kulturskabere.

I den første tid som ny medarbejder handler det om at stikke fingeren i jorden og prøve at forstå kulturen: Hvad er ok her? Og hvor går jeg over grænsen? Efter et stykke tid bliver nye medarbejdere kulturbærere og senere selv kulturskabere. Det er de ældre medarbejdere, der har mest fornemmelse for kulturen og står vagt om de grundlæggende værdier, men samtidig konstant har øje for, hvad vi kan gøre bedre.

Den kultur, de voksne skaber, skal børnene gro i. Det bærende element er fællesskab. Vi er fælles om at skabe vores liv med hinanden.

Skovgårdens historie går helt tilbage til 1890, hvor de første piger flyttede ind. Det har altid været formålet med bygningerne, at bestyrelse og medarbejdere skal hjælpe børn, der af den ene eller anden grund har det svært. Der skal være plads og ”højt til loftet”: rummelighed og lydhørhed.

Skovgården skal være et sted, hvor der arbejdes med udgangspunkt i, at det enkelte barn er unikt. Det er vigtigt, at såvel børn som voksne føler sig hjemme. Trivsel og udvikling er nøgleord. Grundstemningen er tryghed, optimisme og åbenhed.

Voksne og børns trivsel er tæt forbundet med omgivelserne. Vi lægger vægt på, at rummene udstråler, at her færdes og lever vi alle sammen, men også, at vi gør, hvad vi kan for at holde det pænt.

Nye medarbejdere

Ved ansættelse af medarbejdere lægger vi vægt på, at den eksisterende personalegruppe skal suppleres med noget nyt. Vi tilstræber ikke ensartethed, men ser forskellighed som en styrke. I ansættelsessamtalen forsøger vi at afdække ansøgerens værdier og menneskesyn samt om ansøgeren kan indgå i læreprocesser.

Skal man trives på Skovgården, må man tro på børnenes potentialer og konstant arbejde på at få dem til at folde sig ud. Men man kan ikke arbejde med andre, hvis man ikke samtidig er i stand til at se på og arbejde med sig selv. Som voksen skal man både have en god portion selvværd og en god portion ydmyghed med i rygsækken. Man skal kunne modtage råd og vejledning og turde vedkende sig fejl. Man skal turde og kunne give feedback til kolleger og ledelse, så deres arbejde opkvalificeres.

Indenfor de første to år deltager nye medarbejdere i et undervisningsforløb, hvor fagligheden er i fokus.

Vi tilstræber en arbejdsplads, hvor sladder og bagtalelse nedtones, og respektfuldhed og direkthed bliver det, der præger vores omgang med hinanden. Vi må hele tiden arbejde med barnet som centrum. Alt skal have en mening set i forhold til, at vores primæropgave løses stadig bedre. Hvilke resultater ønsker vi at få? Hvilke historier ønsker vi at høre? Hvad er det så, vi i alle sammenhænge skal gøre for at holde retningen?

Gennem det første ansættelsesår har nye medarbejdere hyppige samtaler med erfarne medarbejdere, nærmeste leder og forstander qua påklædningsskemaet. Her skal medarbejderens trivsel drøftes, og mange spørgsmål vedrørende dagligdagen afklares. Samtidig er det en god lejlighed til at fornemme Skovgårdens kultur. Medarbejderen kommer med friske øjne – måske er der et eller andet, der stikker i øjnene – noget medarbejderen ikke forstår, eller noget som virker helt forkert. Der er her i mødet med nye mennesker, vi bliver klogere på vores egen kultur.

Regler

På Skovgården er der 2 hovedregler, som vi alle må bestræbe os på at leve op til:

 • Vi taler ordentligt til hinanden
 • Vi viser hensyn

Derudover er der leveregler på de forskellige afdelinger og i skolen. Ikke endegyldige regler, men regler der ændres i takt med, at livet de pågældende steder ændres. Samtidig prøver vi at arbejde ud fra, at vores børn er forskellige. Derfor skal der også stilles forskellige krav, og hvert barn skal have individuel hjælp.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.