Fondens bestyrelse

Skovgården blev stiftet som selvejende institution i 1890 og har således en lang historie bag sig. Den bærende konstruktion er en fond, som er godkendt af Civilstyrelsen og Vestsjællands Amt. Fonden ejer jorden og bygningerne, hvorfra aktiviteterne drives. Fondens bestyrelse er øverste myndighed, som ansætter ledelsen og har overordnet ansvar for institutionens økonomi.

Formål

  • Fondens formål, som er beskrevet i vedtægterne, er at drive døgninstitution for børn og unge.
  • Fondens formål er endvidere at undervise børn og unge samt yde familierådgivning og konsulent- og kursusvirksomhed indenfor arbejdet med målgruppen.
  • Fonden kan erhverve fast ejendom til opfyldelse af formålet.
  • Fondens formål er almennyttigt / velgørende.

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Medlemmerne er samtidig medlem af bestyrelsen for Hjortholm Kostskole samt Opholdsstedet Holsteins Minde.
Det tilstræbes, at medlemmerne er bosiddende i lokalområdet samt at der er ligelig fordeling af mænd og kvinder.

Bestyrelsen udpeges for 4 år svarende til valgperioden for kommunale råd. Når medlemmerne har sagt ja til forespørgslen om at blive bestyrelsesmedlem, er det, fordi alle er dybt interesserede i samfundsforhold – ikke mindst i børns og unges vilkår, muligheder og uddannelse.
Bestyrelsen er ikke bundet af hverken politiske, ideologiske eller religiøse tilhørsforhold, men står som medlemmer helt frit, ligesom der heller ikke er familiære bånd mellem ledelse og bestyrelse.

Det er for bestyrelsen helt afgørende, at institutionen drives uden nogen form for privatøkonomiske interesser, hvilket er i overensstemmelse med fondens vedtægter og ånd.

Bestyrelsens medlemmer

  • Formand – skoleleder Sigurd Brønnum
  • Næstformand – læge Camilla Høegh-Guldberg Spange
  • Medlem – Ditte Gercke-Lorenzen (medarbejderrepræsentant)
  • Medlem – Jørgen Christiansen (Næstved Kommune)
  • Medlem – citychef Daniel Lillerøi

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.