Visitation til Skovgården

Henvendelse rettes til en af vores to socialrådgivere Camilla Kjærgaard eller Jane Steensberg. Vi modtager akter på barnet fra kommunen.

Sagsbehandlers opgave er at indhente relevante beskrivelser og undersøgelser:

 • Hvem er familien? Anamnese hvis den findes
 • En bred, psykologisk undersøgelse
 • Udtalelse fra skole
 • Udtalelser fra pædagoger i børnehave, SFO mv.
 • Udtalelse fra PPR
 • En § 50 undersøgelse samt handleplan

Forstander, socialrådgivere, psykologer, skoleleder og afdelingsleder læser de tilsendte akter. På ledelsesmøde vurderer vi, om vi umiddelbart mener, barnet vil kunne profitere af at være hos os. Hvis det er tilfældet, indkalder vi til visitationsmøde.

Visitationsmøde

Til dette møde indkaldes fagpersoner, der har eller har haft daglig kontakt til barnet. Sagsbehandler er selvskreven. Vi indkalder andre fagpersoner: pædagoger, lærere, psykolog, ergoterapeut, plejefamilie eller andre. Kun fantasien sætter grænsen. (Hovedregel: forældre er ikke med her. De deltager i formødet).
Formålet er, at vi på mødet kan få et bredere billede af, hvordan andre oplever barnet. Vi skal have den fortalte historie om barnet og deres langsigtede mål.

Efter visitationsmødet taler vi på det førstkommende ledelsesmøde om, hvorvidt vi kan skabe grobund for barnet i en positiv udvikling på Skovgården. Vi kommer i dybden med alle de oplysninger, vi har fået.

 • Hvordan forstår vi barnet?
 • Hvilke hypoteser har vi omkring vores arbejde med barnet?
 • Hvilke aftaler skal der være (observation, meget forældresamarbejde, 9. klasses afgangsprøve osv.)?
 • Eventuelle bekymringer?

Hvis vi fortsat kan se muligheder for udvikling hos barnet på Skovgården, indkalder vi til formøde.

Formøde

På formødet deltager forældre, barn og sagsbehandler. Fra Skovgården deltager socialrådgiver og kommende primærpædagog til barnet (og hvis dette ikke er muligt, så en anden fra afdelingen). Det vigtige her er, at barn og forældre får mulighed for at tale med én, der er på afdelingen til hverdag, så de har et kendt ansigt at forholde sig til, når barnet starter.

Formålet med formødet er, at

 • give en masse praktiske oplysninger (socialrådgiver)
 • indhente underskrifter (socialrådgiver)
 • fortælle om hverdagen på afdelingen (pædagog)
 • lade barnet spørge om det, barnet gerne vil have svar på
 • pædagogen går en tur med barnet, så barnet kan se afdelingen, sit værelse og blive vist rundt på vores område
 • vi sikrer og arbejder bevidst med at skabe en god stemning ved mødet
 • der laves aftale om, hvornår barnet kan flytte ind
 • vi spørger ind til alles forventninger til, at barnet er på Skovgården. Det er både forældre, barn og sagsbehandler.

Socialrådgiver tager referat af formødet.
Det er vigtigt, at barnets, forældrenes og sagsbehandlers ønsker og visioner for barnets fremtid bliver skrevet ned.

Anbringelse

Der udfærdiges kontrakt som underskrives af kommunen og Skovgården, inden barnet anbringes. Efter 3 måneder indkaldes til første samarbejdsmøde og derefter 1 gang om året.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.