Evaluering

I forbindelse med samarbejdsmøderne spørger vi forældre, plejeforældre og kommunens sagsbehandlere om deres mening om Skovgården.

Evalueringsskemaerne sendes sammen med statusrapporten til sagsbehandlerne og drøftes efterfølgende på samarbejdsmødet.

Både spørgsmål og svar fremgår af statistikkerne. Spørgsmålene besvares på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er mindre godt, og 5 er meget godt.

På grund af skiftende sagsbehandlere er antallet af besvarelser fra sagsbehandlere mindre end antallet af forældrebesvarelser. Nedenforkan du se de seneste 3 års kommuneevalueringer.
Ønsker du at se evalueringerne fra de tidligere år, er du velkommen til at kontakte os.

Forældrenes evalueringer finder du her.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.