Målsætning

Skovgårdens mål er at fremme det enkelte barns skolefaglige evner samt sikre at barnets følelsesmæssige, personlighedsmæssige og adfærdsmæssige udvikling i en retning, der sikrer, at barnet kan begå sig i samfundet på sigt.

Målsætning for det pædagogiske arbejde:

  • Børnene kan overholde samfundets normer og regler – og de kan indgå i et fællesskab
  • Børnene har en identitet og et selvværd, der gør dem i stand til at vælge et liv, der er godt for dem under hensyntagen til andre mennesker
  • Børnene i voksenalderen kan tage vare på deres egne børn på en hensigtsmæssig måde
  • Børnene finder uddannelse vigtigt og er rustet til at klare en sådan.