Samarbejde med anbringende kommune

Sagsbehandleren er en vigtig brik i arbejdet med børnene.

Det er sagsbehandler, der anbringer et barn på Skovgården. Det er også sagsbehandler, som laver handleplan og bidrager med langsigtede mål for anbringelsen.

Skovgårdens fagpersoner har til opgave at vurdere, hvilke yderligere langsigtede mål, vi mener, skal være til stede for, at handleplanen kan følges.

Vi har løbende kontakt med sagsbehandler enten pr. telefon eller mail. Desuden kan vi holde et arbejdsmøde, hvis kommunen eller vi finder det nødvendigt.

En gang om året laver vi en statusrapport, der beskriver barnets udvikling. I statusrapporten er der også en beskrivelse af, hvad vi vil arbejde videre på, hvorfor vi vil gøre det, og hvordan vi vil gøre det.

Efter statusrapporten er sendt ud, holder vi et samarbejdsmøde for kommune og forældre.  Her gives tilbagemeldinger på statusrapporten. Her drøftes også de emner, der er relevante for kommune og forældre. Barnet deltager i den sidste del af mødet.

Sammen med statusrapporten har vi sendt et evalueringsskema ud til sagsbehandler og forældre. Dette er for at få kommunens tilbagemeldinger til os, og for at vi kan få et så givtigt samarbejde som muligt.

Et halvt år efter samarbejdsmødet holder vi et internt møde på Skovgården om barnet for at sikre, at vi er på rette vej. Hvis der sker store ændringer i vores forståelse eller tilgang til barnet, orienterer vi kommunen og forældre.

Vi opfordrer sagsbehandlerne til at afholde de to børnesamtaler om året. Det er vigtigt for børnene, at der holdes børnesamtaler. Nogle sagsbehandlere lægger børnesamtaler i forbindelse med samarbejdsmøde.

Ved udslusning af børn aftaler Skovgården og sagsbehandler i god tid, hvem der har hvilke opgaver, så udslusningsforløbet bliver så godt som muligt for barnet.

Vi påtager os forældresamarbejdet, og kun hvis der opstår hårdknuder, involverer vi kommunen.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.