Målgruppe

Skovgårdens målgruppe er omsorgssvigtede børn med alvorlige tilknytningsforstyrrelser. Børnene har et meget lavt selvværd og har endnu ikke udviklet evnen til at sætte sig ind i, hvordan andre føler, tænker og oplever. Vanskeligheder med at aflæse andre mennesker gør det problematisk og konfliktfyldt at begå sig i sociale sammenhænge.
Børnene oplever ofte verden som uretfærdig, skræmmende og uforudsigelig. De har ikke tillid til voksne og tør ikke tro på, at voksne kan skabe tryghed. Børnene har store vanskeligheder både personligheds-, følelses- og adfærdsmæssigt. Deres adfærd spænder fra udadreagerende til passivitet og tilbagetrækning og er præget af manglende selvreguleringskompetencer.
De har store opmærksomheds- og koncentrationsproblemer og har derfor brug for et ganske særligt undervisningstilbud.

Som udgangspunkt er Skovgårdens målgruppe normaltbegavede børn mellem 6 og 17 år. På indskrivningstidspunktet må de ikke være ældre end 13 år.

Skovgården kan ikke have børn over 13 år med åbenlys asocial og aggressiv adfærd.

Jo yngre børnene er ved indskrivningen, jo større mulighed har børnene for at udvikle sig i en hensigtsmæssig retning.

DR serien: Vores børnehjem

Se DRs serie "Vores Børnehjem" om 18 børns hverdag på Skolehjemmet Skovgården. I serien følger vi børnenes liv igennem et år og oplever med deres øjne, hvordan det er at bo et sted som Skovgården.