Ledelse mellem hjerne og hjerte

Ledelse mellem hjerne og hjerte er en nyskabende bog, der kobler den seneste ledelsesteori bl.a. neuroledelse sammen med udviklingspsykologi og bygger bro mellem de krav og den hverdag, lederen møder. Inddragelse af emotionelle og mentale ressourcer gør den enkelte leder til en bedre chef, både for sig selv og sine medarbejdere.
Bogen, der er redigeret af Susan Hart og Henrik Hvilshøj, har samlet danske og udenlandske bidrag til, hvordan vi kan opnå velfungerende organisationer og virksomheder.

Et af bogens kapitler Kærlighed, krav og karavanefører er skrevet af Skovgårdens nuværende forstander Hanne Dalsgaard og tidligere forstander Inge Lind Sørensen. Hanne Dalsgaard er tidligere souschef, så de to har i en længere årrække udgjort Skovgårdens øverste ledelse.
I kapitlet beskrives deres fælles tanker om ledelse, og hvorfra tankerne og ideerne kommer. Til sidst gives et grundigt indblik i, hvordan man på Skovgården arbejder med ledelse i praksis.

Et lille citat om øjeblikke fra kapitlet:
På Skovgården er man sammen om at skabe den gode stemning, man har blik for øjeblikket og griber det. Det gælder både i omgangen med hinanden og i særdeleshed i behandlingsarbejdet med børnene. I behandlingsarbejdet er det vigtigt, man stiller sig selv spørgsmålet: ”Hvad foregik der lige her?”, og at man arbejder med detaljerne for at kunne søge ned i eksemplet og betages af det, der dukker frem. Ofte finder man her viden, der kan generaliseres og dermed være læring, der kan bringes med ind i fremtiden.

På Skovgården søges efter nærvær og de gode øjeblikke, da man som menneske har behov for at føle sig ønsket. Planter, der får tid, god jord, vand, næring og lys, kan vokse sig store, hvilket i overført forstand også gælder for mennesker. Et godt motto i den forbindelse er, at tiden ikke går, men kommer, idet man i så fald lukker op for energikilderne, glæden, nærheden og viljen til livet.

Værdier afspejles i
• vores sprog
• vores historier
• vores handlinger
• måden at give feedback på
• måden at modtage feedback på.

På Skovgården har vi de senere år været optaget af karavaneførerbegrebet, og vi har gjort os følgende overvejelser vedrørende den gode karavanefører:
• Den gode karavanefører leder en gruppe mennesker på en tryg og tillidsfuld måde.
• Den gode karavanefører har viden om, forståelse for og nærer kærlighed til de mennesker, hun er fører for.
• Den gode karavanefører ved, hvor gruppen skal hen, og finder vejen – og måske er det nødvendigt at justere undervejs.
• Den gode karavanefører har tro og håb – heraf udspringer energien.

Bogen Ledelse mellem hjerne og hjerte er udgivet på Hans Reitzels Forlag.
 Hanne Dalsgaard og Inge Lind Sørensen
 Tilbage
 
 
  Skole- og behandlingshjemmet Skovgården   -   Sneslevvej 67   -   4250 Fuglebjerg   -   tlf 55 45 30 67   -   Skriv til os   -   CVR: 68505216Kontrol rapport